Book møde

Bestil katalog

Dit nye hus er omfattet af en byggeskadeforsikring

Udgivet d. 1. maj 2023

Når du bygger nyt hus eller overvejer at gøre det, er der mange ting, du skal forholde dig til og ny viden, som du skal sætte dig ind i. Én af de ting, der er vigtigt for dig at vide er, hvad en byggeskadeforsikring er, hvornår den tegnes, og hvad den dækker. Vi giver dig et overblik her.

En byggeskadeforsikring er en forsikring, som sikrer dig som nybygger mod alvorlige byggeskader, som påvirker dit nye hus’ levetid og funktionalitet. Det kan f.eks. være, hvis der opstår skimmelsvamp på et areal over 400 cm2, der kommer sætningsskader, eller hvis taget bliver utæt. Byggeskaderne skal være sket som følge af fejl, som blev begået under opførslen af dit hus. Forsikringen gælder i 10 år fra dit nye hus står færdigbygget.

Hvordan og hvornår tegnes en byggeskadeforsikring?

Det er den professionelle bygherres ansvar at tegne en byggeskadeforsikring. Bygger du nyt hus med et byggefirma, er det derfor byggefirmaet, der sørger for, at forsikringen bliver tegnet. Forsikringen blev gjort lovpligtig i 2008 med formålet om at nedbringe antallet af byggeskader, og for at du som nybygger er sikret mod de omkostninger og udfordringer, der kan være forbundet ved at udbedre byggeskader. Forsikringen skal tegnes for alt nybyggeri, som lovligt bruges til helårsbeboelse.

Hvilke fordele giver en byggeskadeforsikring mig som nybygger?

En byggeskadeforsikring er din sikkerhed for, at alvorlige byggeskader i dit nye hus bliver udbedret uden, at det får væsentlige økonomiske konsekvenser for dig. Som ejer af et nyt hus, er du derfor godt stillet, hvis der opstår alvorlige byggeskader. Som husejer er det tilmed ikke dig, der skal kontakte bygherre for at få udbedret skaden. Det sørger forsikringsselskabet for.

Hvilke skader er omfattet af en byggeskadeforsikring?

Som tidligere nævnt dækker forsikringen alvorlige byggeskader, som er opstået som følge af fejl, der er begået, da dit hus blev opført. Skaderne skal væsentligt nedsætte funktionaliteten i dit hus eller have væsentlig betydning for dit hus’ levetid. Fejlene kan f.eks. være materialefejl, projekteringsfejl eller udførselsfejl. En del af forsikringen er også dækning af nødvendige og rimelige udgifter til udbedring og konstatering af skaderne.

En del af forsikringen er 1 og 5 års gennemgang af dit hus. Her gennemgås dit hus for skjulte fejl og mangler, som ikke blev opdaget, da du overtog huset.

Læs mere om 1 og 5 års gennemgang af dit hus.

Hvordan anmeldes og udbedres skader?

Opdager du en byggeskade, skal du anmelde den hurtigst muligt til dit forsikringsselskab. Venter du for lang tid, kan du risikere, at forsikringsselskabet nægter dækning, da skaden i mellemtiden kan være blevet værre. Skaderne kan anmeldes når som helst i den 10-årige periode, som forsikringen dækker. Vurderes det, at det er en skade dækket af byggeskadeforsikringen, kontakter forsikringsselskabet bygherren, der skal sørge for at udbedre skaden inden for rimelig tid.

Overtag et klimahus uden risiko

Når du bygger nyt hus med Klimahuse, er det vigtigt for os, at du overtager dit hus uden risiko. Udover en byggeskadeforsikring og fysiske gennemgange 1 og 5 år efter, at du har overtaget huset, får du, når du bygger med os, prisgaranti i hele byggeperioden, og du betaler først huset ved overdragelse. Før du overtaget huset, har vi lavet en fugtighedsrapport, så vi er sikre på, at det er helt tørt, samtidig med at vi trykprøver, funktionsafprøver og indregulerer alle huse individuelt. I et klimahus er der samtidig en masse kvalitetsløsninger inkluderet i prisen. Læs mere. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere.

Se vores katalog og bliv inspireret

Vil du gerne have inspiration til, hvordan dit nye, miljøvenlige drømmehus kan se ud? Så tag et kig i vores katalog. Du kan blandt andet blive klogere på vores hustyper, hvordan vi sammen med dig skaber et miljørigtigt alternativ samt se en masse billeder fra vores tidligere byggeprojekter. Og så får du selvfølgelig også mere viden om, hvem vi er.

Bestil vores katalog her og få en online udgave leveret direkte i din indbakke.